Workshop om dricksvatten i Bottenhavet

Nationellt nätverk för dricksvatten ordnar idag en workshop om dricksvatten i Bottenhavets vattendistrikt.

Strategiska frågor, verktyg och beslut som behövs för att säkra dricksvattenförsörjningen lyfts fram. Regionala och lokala exempel presenteras för att tydliggöra hotbilder och krav. Det kommer diskuteras hur en effektiv planeringsprocess ser ut, hur den kan förankras på kommunal nivå och hur regional samverkan kan nås.

Se inbjudan och program

Presentationer:
Claes Magnusson, HaV
Jari Hiltula, Östersunds kommun
Lotta Lewin Pihlblad, SGU
Stefan Grundström, Timrå kommun
Uno Skön, MittSverige Vatten

Minnesanteckningar

Deltagare