Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten

Samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft pågick under perioden 2 maj till 30 september 2018.
 

Samrådsmöten anordnades under våren i Göteborg, Härnösand och Skellefteå. Det var väldigt trevligt att få träffa alla och det var bra diskussioner på alla tre mötena. Nedan finner du presentationerna.

Övergripande presentation om samrådet och metoder, samt VISS.

Presentation om den samhällsekonomiska kostnadsanalysen.

Dokumentlistan till höger uppdaterades den 13 september med excelfilen "Åtgärdsförslag med regler- och produktionspåverkan i KMV" som du finner längst ned till höger. Samrådstiden förlängdes då från det usprungliga slutdatumet 15 september till 30 september.

Så här tar vi hand om inskickade samrådssynpunkter.

Remissvar i samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten