Tyck till om vattenarbetet i Sverige!

Nu pågår samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.
Samrådsmöten anordnades under våren i Göteborg, Härnösand och Skellefteå.

Det var väldigt trevligt att få träffa alla och det var bra diskussioner på alla tre mötena. Nedan finner du presentationerna.

Övergripande presentation om samrådet och metoder, samt VISS.

Presentation om den samhällsekonomiska kostnadsanalysen.

​För en rättssäker process behöver vi ha in dina samrådsynpunkter i skriftlig form.

För att underlätta hanteringen av synpunkterna vill vi gärna att svaret, oavsett vilket vattendistrikt det berör, skickas i digitalt textformat till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Det går också bra att skicka per post till:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

Strukturera gärna dina synpunkter efter samrådshandlingens disposition med tydliga hänvisningar till vilken del och vilket avsnitt som avses. Märk gärna ditt svar med diarienummer 537-3521-16.

​I VISS kan ni ge synpunkter på miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst. I dokumenten listade till höger redovisar vi hur vi har arbetat och vilket resultat vi har kommit fram till.

Listan uppdaterades den 13 september med excelfilen "Åtgärdsförslag med regler- och produktionspåverkan i KMV" som du finner längst ned till höger.

Tiden för samråd har förlängts:

Välkommen med dina svar senast den 30 september.