Tyck till om vattenarbetet i Sverige!

Nu är det dags för samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.
Samrådsmöten anordnas i Göteborg den 22 maj, i Härnösand 23 maj och i Skellefteå den 24 maj. Anmälningstiden går ut den 7 maj.

​För en rättssäker process behöver vi ha in dina samrådsynpunkter i skriftlig form.

För att underlätta hanteringen av synpunkterna vill vi gärna att svaret, oavsett vilket vattendistrikt det berör, skickas i digitalt textformat till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Det går också bra att skicka per post till:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

Strukturera gärna dina synpunkter efter samrådshandlingens disposition med tydliga hänvisningar till vilken del och vilket avsnitt som avses.

​I VISS kan ni ge synpunkter på miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst. I dokumenten listade till höger redovisar vi hur vi har arbetat och vilket resultat vi har kommit fram till.

Välkommen med dina svar senast den 15 september.

Anmälan till samrådsmöten

Göteborg 22 maj 2018

Härnösand 23 maj 2018

Skellefteå 24 maj 2018