Tyck till om vattenarbetet i Sverige!

Nu är det dags för samråd om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.
Samrådsmöten anordnades i Göteborg den 22 maj, i Härnösand 23 maj och i Skellefteå den 24 maj.

Nu är de tre samrådsmötena genomförda. Det var väldigt trevligt att få träffa alla och det var en bra diskussion på alla tre mötena. Nedan har vi lagt upp presenationerna.

Övergripande presentation om samrådet och metoder, samt VISS.

Presentation om den samhällsekonomiska kostnadsanalysen.

​För en rättssäker process behöver vi ha in dina samrådsynpunkter i skriftlig form.

För att underlätta hanteringen av synpunkterna vill vi gärna att svaret, oavsett vilket vattendistrikt det berör, skickas i digitalt textformat till vasternorrland@lansstyrelsen.se. Det går också bra att skicka per post till:

Länsstyrelsen Västernorrland
Att. Vattenmyndighetens kansli
871 86 Härnösand

Strukturera gärna dina synpunkter efter samrådshandlingens disposition med tydliga hänvisningar till vilken del och vilket avsnitt som avses. Märk gärna ditt svar med diarienummer 537-3521-16.

​I VISS kan ni ge synpunkter på miljökvalitetsnormen för respektive vattenförekomst. I dokumenten listade till höger redovisar vi hur vi har arbetat och vilket resultat vi har kommit fram till.

Välkommen med dina svar senast den 15 september.