Vattendelegationerna

De beslutar om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Vattendelegationen är regeringens förlängda arm för att genomföra EU:s vattendirektiv på regional nivå.

Vattendelegationen är vattenmyndighetens beslutande organ. De beslutar om en reviderad förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer. De vägleder även i arbetet under sexårscykeln. 

Delegationen består av sakkunniga ledamöter, som utses av regeringen för bestämd tid. Ledamöterna är inte representanter för den organisation de är anställda av utan sitter på personliga mandat utifrån deras expertis.

Vattendelegationen har upp till elva ledamöter. Ordförande är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet.

På sidan för distriktets vattendelegation kan du bland annat läsa om vilka som ingår i din vattendelegation.