Vattenbrist att vänta i sommar

Vattenmyndigheterna uppmanar nu tillsammans med en rad andra svenska myndigheter: Var beredd på vattenbrist i sommar!

Så gott som hela östra Sverige från Blekinge till Västernorrland, samt de inre delarna av Götaland är i riskzonen. Anledningen är att det regnat och snöat för lite under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. Därför är grundvattennivåerna i dessa delar av landet betydligt lägre än normalt så här års. Och nu när växtsäsongen är igång och dagarna blir allt varmare förväntas situationen bli värre.
- Det här är något som vi inte varit med om tidigare – att stora delar av Sverige kan drabbas. Blir det vattenbrist kan tillgången på dricksvatten till hushållen påverkas och det kan även drabba jordbruk, industri och turism, säger vattenvårdsdirektör Irene Bohman på Södra Östersjöns vattendistrikt.

På vissa håll uppfattas läget redan så allvarligt att man infört bevattningsförbud eller andra regler för att spara vatten och hålla nere förbrukningen.

Mer sårbara än vi trott
Att dygnet runt kunna få rent dricksvatten direkt från kranen är för de allra flesta en självklarhet. Men på senare tid har det blivit tydligt hur sårbar dagens svenska dricksvattenförsörjning är för vädervariationer och klimatförändringar. Ett exempel är förra sommarens torka i södra Sverige, som ledde till den kostsamma nödlösningen att tankbilar med dricksvatten fick åka skytteltrafik från fastlandet till Öland.

I sommar väntar med stor sannolikhet en ännu mer omfattande vattenbrist, då stora delar av landet har historiskt låga grundvattennivåer och ovanligt små vattenflöden.

Gör det du kan redan nu
Vattenmyndigheterna uppmanar dig att göra vad du kan för att spara vatten. Följ situationen noga. Förbered dig på att det kan bli vattenbrist där just du befinner dig under sommar och höst.

 • Var uppmärksam på om din kommun gått ut med varningar eller bevattningsförbud på sin hemsida
 • Låt inte kranen stå öppen i onödan
 • Fyll disk- och tvättmaskinen ordentligt
 • Tvätta inte bilen hemma
 • Vattna inte gräset
 • Fyll inte poolen och låt bli att bada i badkaret
 • Har du egen brunn? Kontrollera nivån i vattentäkten och tänk igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Om sommaren blir regnig, med normala nederbördsmängder, kan situationen bli bättre, men troligtvis inte förrän i höst-vinter.

Vattenmyndigheterna kommer framöver att arbeta tillsammans med andra myndigheter för att förse kommuner, verksamheter och allmänhet med information. Det aktuella läget för vattenförsörjningen och en bedömning av hur det utvecklar sig är naturligtvis viktigt att veta. Vi kommer också att ta fram information om hur man förbereder och anpassar sig bäst för situationen.

Den aktuella grundvattensituationen tillsammans med kartor.
Den aktuella ytvattensituationen tillsammans med kartor.

Myndigheter bakom uppmaningen

 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Jordbruksverket
 • Livsmedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Naturvårdsverket
 • Sveriges geologiska undersökning
 • Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
 • Skogsstyrelsen
 • De fem regionala vattenmyndigheterna