Vattenmyndighetens kansli 

Kansliets arbete innebär samordning såväl inom distriktet som nationellt mellan distrikten. Arbetet inom vattenförvaltningen följer en 6 årig cykel där arbetet är uppdelar efter de olika delarna i en period. Arbetsuppgifternas aktualitet varierar delvis beroende av var i cykeln vi befinner oss i för tillfället.

Vattenmyndighetens kansli

Lisa Lundstedt

Vattenvårdsdirektör
010-2255 365

Sara Chlot

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, MKB, Ekonomisk analys, Gruvor
010-2255 285

Petter Esberg

Vattensamordnare
Förvaltningsplan, Vattenråd
010-2255 519

Malin Kronholm

Vattensamordnare
Miljöövervakning, Kartläggning och analys, Kust och skärgård, Miljögifter
010-2255 337

Jiao Jingjing

GIS-samordnare Kartor och GIS, VISS
010-2255 484

Malin Naess

Vattensamordnare
Grundvatten, Dricksvatten, Vattenpolitiker
010-2255 380

Ingemar Perä

Projektsamordnare
Åtgärdsstöd, Vattenråd, KMV/GEP
010-2255 405

Jennifer Sköld

Kommunikatör, Bottenviken
Arbetsgruppsansvarig, kommunikatörsgruppen samtliga distrikt
010-2255430 

Jenny Vennberg

(tjänstledig t o m 31 juli, 2016)
GIS-samordnare
Kartor och GIS, VISS
010-2255 455

Camilla Vesterlund

Vattensamordnare
Vatten & avlopp, Vattenpolitiker, Åtgärdsprogram
010-2255 460

Peter Wihlborg

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer
010-2255 462     

E-post till medarbetare:

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se                                                                                  

Om kansliets arbetsuppgifter