Vattenmyndighetens kansli 

Kansliets arbete innebär samordning såväl inom distriktet som nationellt mellan distrikten. Arbetet inom vattenförvaltningen följer en 6 årig cykel där arbetet är uppdelar efter de olika delarna i en period. Arbetsuppgifternas aktualitet varierar delvis beroende av var i cykeln vi befinner oss i för tillfället.

Vattenmyndighetens kansli
Vattenmyndighetens kansli

Lisa Lundstedt

Vattenvårdsdirektör
010-2255 365

Sara Chlot

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, MKB, Ekonomisk analys, Gruvor
010-2255 460

Petter Esberg

Vattensamordnare
Förvaltningsplan, Vattenråd
010-2255 519

Malin Kronholm

Vattensamordnare
Miljöövervakning, Kartläggning och analys, Kust och skärgård, Miljögifter
010-2255 337

Malin Naess

Vattensamordnare
Grundvatten, Dricksvatten, Vattenpolitiker
010-2255 380

Ingemar Perä

Projektsamordnare
Åtgärdsstöd, Vattenråd, KMV/GEP
010-2255 405

Jenny Vennberg

GIS-samordnare
Kommunikation och information, VISS
010-2255 455

Camilla Vesterlund

Vattensamordnare
Vatten & avlopp, Ekonomisk analys, Vattenpolitiker
010-2255 460

Peter Wihlborg

Vattensamordnare (barnledig till 11 maj 2015)
Åtgärdsprogram
010-2255 462     

Camilla Öhman

Vattensamordnare
Torneälven
010-2255 469

E-post till medarbetare:

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se                                                                                  

Om kansliets arbetsuppgifter