Vattenmyndighetens kansli

Kansliets arbete innebär samordning såväl inom distriktet som nationellt mellan distrikten. Arbetet inom vattenförvaltningen följer en 6 årig cykel där arbetet är uppdelar efter de olika delarna i en period. Arbetsuppgifternas aktualitet varierar delvis beroende av var i cykeln vi befinner oss i för tillfället.

Lisa Lundstedt

Vattenvårdsdirektör
010-2255 365

Sara Chlot

(Föräldraledig fr o m 24 mars 2016)
Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, MKB, Ekonomisk analys, Gruvor
010-2255 285

Pontus Grahn

Vattensamordnare
Ekonomisk analys
010-2255 558

Yamini Lind

Vattensamordnare
Miljökvalitetsnormer
010-2255 519

Malin Kronholm

Vattensamordnare
Miljöövervakning, Kartläggning och analys, Kust och skärgård
010-2255 337

Malin Naess

Vattensamordnare
Grundvatten, Dricksvatten, Vattenpolitiker, Förvaltningsplan
010-2255 380

Ingemar Perä

Vattensamordnare
Kartläggning och analys, sjöar och vattendrag, vattenkraft och KMV
010-2255 405

Camilla Vesterlund

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, Vatten & avlopp, Vattenpolitiker,
010-2255 460

Peter Wihlborg

Vattensamordnare
Åtgärdsprogram, Miljögifter
010-2255 462   

KS-samordnare (vakant)

Kommunikation och samverkan, vattenråd,  
010-2255 XXX   

GIS/IT-samordnare (vakant)

Kartor och GIS, VISS
010-2255 XXX

E-post till medarbetare:

fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se                                                                                  

Om kansliets arbetsuppgifter