Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt 

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation som fattar beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner.

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation. Den har till uppgift att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Ordförande för delegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet. Delegationen består av högst elva ledamöter som utses av regeringen för en treårsperiod och ledamöterna är sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser.

I vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt ingår:

Ordförande

Sven-Erik Österberg

Landshövding i Norrbottens län

Ledamöter

Kajsa Berggren
chef på landsbygdsenheten vid länsstyrelsen i Västerbottens län

Ola Burström

ordförande i tekniska nämnden, Skellefteå kommun

Katarina Eckerberg

professor i statsvetenskap vid institutionen för Statsvetenskap vid Umeå universitet

Gunilla Forsgren Johansson

chef på miljöanalysfunktionen, Länsstyrelsen i Västerbotten

Richard Holmgren

miljöchef, Vattenfall Vattenkraft AB, Luleå

Bo Hultin

skogsföretagare, ledamot i landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige, ledamot i Bodens kommunfullmäktige, kommunstyrelse och miljö & byggnämnd

Johan Ingri

professor i miljögeokemi vid institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet

Rebecca Möller

chef på miljöanalysenheten vid länsstyrelsen i Norrbottens län

Birgitta Persson

kommunstyrelsens ordförande, Överkalix kommun

Maria Wik-Persson

avdelningschef på Rönnskärsverken, Boliden Mineral AB