Vattendelegationen i Bottenvikens vattendistrikt

Varje vattenmyndighet har en vattendelegation. Den har till uppgift att fatta beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Ordförande för delegationen är landshövdingen i det län som är vattenmyndighet.

Delegationen består av högst elva ledamöter som utses av regeringen för en treårsperiod och ledamöterna är sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser.

Ledamöterna har ett förordnande som gäller 1 januari 2016 till och med 31 december 2018.

I vattendelegationen för Bottenvikens vattendistrikt ingår:

Ordförande

Sven-Erik Österberg

Landshövding i Norrbottens län

Ledamöter

Kajsa Berggren
chef på landsbygdsenheten, Länsstyrelsen i Västerbottens län

Ola Burström
ledamot (S), kommunfullmäktige, Skellefteå

Erik Danielsson
ledamot (V), kommunfullmäktige, Umeå

Katarina Eckerberg
professor i statsvetenskap vid institutionen, Umeå universitet

Richard Holmgren
miljöchef, Vattenfall Vattenkraft AB, Luleå

Bo Hultin
ledamot (M), kommunfullmäktige i Boden

Gunilla Forsgren Johansson
biträdande chef vid miljöanalysenheten, Länsstyrelsen i Västerbotten

Hjalmar Laudon
professor vid fakulteten för skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå

Maria Wik-Persson
avdelningschef på Rönnskärsverken, Boliden Mineral AB

 

 Mer information