Seminarier och konferenser

Här kan du ta del av olika typer av material från seminarier och möten som hållits i Bottenvikens vattendistrikt.

2015

Tid för bättre vatten!
Workshop i Skellefteå den 11-12 februari

2014

Vattenrådsdagar 2014
Den 6-7 maj i Lycksele

2013

Vattnet och politiken
Den 9 oktober 2013 i Piteå

Vattenrådsdagar 2013
Den 21-22 maj i Skellefteå

2012

Vattenrådsdagar 2012
Den 7-8 Maj 2012 i Piteå

Northern Calotte Meeting
Meeting i Abisko 16-18th of april 2012 current questions in Sweden, Finland and Norway.

2011

Regionala höstmöten om vattenarbetet
Möten med kommunerna i distriktet, september-oktober 2011

Vattenrådens samverkansträff
Möte om vattenråd i Skellefteå 30 augusti 2011

2010

Sulfidjordar och markanvändning
Seminarium Luleå 1-2 november 2010

2007

Bottenviken Nu / Seminaari Perämeri Nyt
Konferens i Luleå med vattenförvaltningen och aktuella miljöproblem i Bottenviken som tema, 16-17 oktober 2007  

2006

Monitoring designs for status assessment of coastal water bodies
Workshop i Umeå, 27 oktober 2006  

Skog för vatten
Slutseminarium i Lycksele, 22-24 augusti 2006