Åtgärder för myndigheter

Åtgärdsprogrammet riktar sig till elva centrala myndigheter och verk. De åtgärder som behöver genomföras är styrande och påverkar i sin tur de åtgärder som länsstyrelser och kommuner ansvarar för.