Åtgärdsprogram 2018-2021 och reviderade miljökvalitetsnormer för miljögifter för Sveriges fem vattendistrikt

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publicerad:
2017
Sidantal:
 
Samrådsunderlaget består av åtta olika dokument. Tre är gemensamma för de fem distrikten. Märk dina samrådssvar med rätt diarienummer så att det framgår tydligt vilken samrådshandling det är dina synpunkter gäller.
Kommentar:
 Content Editor ‭[1]‬

Vi genomför samråd 1 nov 2017 - 30 april 2018. Mer information om samrådet.

 Content Editor ‭[2]‬

​Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt
Länsstyrelsen Norrbotten
971 86 Luleå

vattenmyndigheten.norrbotten
@lansstyrelsen.se