Publikationer 

Publikationer

Avgränsare: Broschyrer/foldrar, 2006Ta bort avgränsare
Din sökning gav 1 träffar
 • Handledning om vattenråd - Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt

  I Sverige finns en lång tradition av vattenvård. Traditionellt har den varit uppbyggd med lagkrav eller andra initiativ från centrala, regionala och lokala myndigheter. Resultatet ser vi idag genom miljöanalyser, genomförda våtmarksprojekt, artinventeringar, biotopvård och många andra åtgärder.
  I Södra Östersjöns och Västerhavets vattendistrikt finns i dagsläget ett 60-tal vattenvårdsorganisatio ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2006

  Kategori Södra Östersjön, Västerhavet

  handledning-om-vattenrad (2 MB)

Träffar per publikationstyp